2. oktober 2022

TRIVSEL & DANNELSE

Dannelse er efterhånden blevet et ord for, om man er godt opdraget og kan sidde pænt ved bordet, når der er gæster. Men dannelse er jo noget ganske andet. Dannelse handler om at blive til et helt menneske, der er oplyst og klar til at møde verden. Kritisk, åbent og fuldt. Moderaterne foreslår en borgerpligt, hvor vi tør tale om en …

Læs mere